Att Vara Vampyr (VtM Revised)

Blodet

  • Ghoul. Genom att mata en människa med sitt blod kan han skapa en ghoul. Denna är automatiskt bunden till sin mästare via blodsband.
  • Blodsband. Om du låter någon annan (vampyr som människa) dricka av ditt blod vid tre separata tillfällen (en dag måste förflutit mellan varje) gör du honom eller henne till din underdåniga träl.
  • Vaulderie. Sabbaten brukar använda blodet i en rit kallad Vaulderie för att stärka banden mellan medlemmar i en flock.

Sjukdomar

Vampyrer är immuna mot de flesta naturliga sjukdomar såsom cancer, AIDS, svininfluensan, vinterkräksjukan och liknande. Det betyder inte att vissa sjukdomar ändå kan utgöra ett hot. Sjukdomar som smittar via blod kan vara särskilt besvärliga på grund av att smittan förs vidare till vampyrens offer, även om hon själv inte visar några symptom. Detta kan allvarligt skada personens möjligheter att upprätta särskilt långvariga förhållande med en blodgivare och så småningom blir det även svårt för det invigda samhället att undgå. Om en person inte är tillräckligt försiktig när det gäller att kontrollera smittan, kan det utvecklas till ett hot mot Maskeraden, och plötsligt är ditt tillstånd en Camarillaangelägenhet.

Intelligence + Medicine (difficulty 7) detekterar HIV, hepatit eller andra blodsjukdomar hos en givare eller ett offer. Om slaget misslyckas märker rollfiguren ingenting och riskerar smittas genom att dricka.
Stamina (difficulty 6) avgör hur starkt hennes motstånd blir. En botch innebär att hon dricker vårdslöst och ådrar dig sjukdomen.

Droger och gift

Odöda har lite att frukta (eller hämta) av droger och gifter såsom de förekommer normalt i världen i dag. Däremot är det fullt möjligt att bli påverkad av dem när de intas via en människas blodomlopp. Vissa festsugna vampyrer gör det till en vana att söka upp personer som är berusade eller höga för att på så sätt få sig en andrahandsfix.

Här följer en lista över potentiella effekter för vampyrer av diverse droger. Personer med låg Willpower (<5) eller med en lämplig disposition (Child, Bon Vivant) kan riskera beroende till en särskild substans, även om det är relativt ovanligt. Effekten av substansen är långt mindre potent i vampyren än i offret.

Alkohol: Du drar ifrån en tärning från alla Dexterity- och Intelligensrelaterade tärningsslag per alkoholvärdet av två drinkar i offrets blodomlopp. Effekter avtar med en tärning per timme då alkoholen dunstar från kroppen av sig själv.

Marijuana: Vampyren får skev tidsuppfattning och en tärnings avdrag på Perception-slag. Diff för Frenzy minskar med ett. Effekten varar ca en timma.

Hallucinogens: Vampyren sänker alla tärningsslag med 1-3 p.g.a koncentrationssvårigheter. Hon får "The Haunting"-liknande hallucinationer, och beroende på omstädnigheterna ökar en Ability med ett eller tillfälligt ökad Auspex. Detta varar i (8 minus Stamina) timmar.

Cocaine/crack/speed: Vampires with the Celerity Discipline gain an extra level of the Discipline for (10 minus Stamina) minutes after drinking. Difficulties to resist frenzy are increased by one.

Heroin/morphine/barbiturates: The vampire subtracts two from Dexterity and all Ability dice pools for (10 minus Stamina) minutes, and experiences a dreamlike state for (12 minus Stamina) hours. Difficulties of frenzy rolls are decreased by one.

Salmonella (food poisoning): The vampire becomes nauseated, unable to consume more blood (roll Stamina, difficulty 6, to overcome), and suffers one health level of bashing damage. The effects last about a day.

Poison: The vampire subtracts one from all dice pools and takes from one to three levels of normal damage per scene or even turn, depending on the intensity of the poison. Few poisons have any real effect on the undead, and most inflict a fixed maximum amount of damage before wearing off. The vampire may purge the blood at his normal expenditure rate, and the effects heal automatically within minutes to hours after purging the blood.

Sunlight

Sunlight, even more than fire, is deadly to vampires. Even diffuse sunlight running through a heavy curtain can cause burns, and direct sunlight sears all but the most powerful vampires. Unless a character has Fortitude, the rays of the sun cause burns, no matter how weak they are. Characters with Fortitude (and only characters with Fortitude) may attempt to soak sun damage, using a soak dice pool equal to the level of the Discipline. The difficulty to soak the damage depends on the intensity of the light, while the amount of damage taken depends on the amount of protection between the vampire's skin
and the sunlight.

No part of a vampire is immune to the rays of the sun. Any character looking into direct sunlight is blinded instantly, her retinas burned by the illumination. Fortunately for vampires, the light reflected from the moon is not strong enough to inflict any serious damage, though some suffer the equivalent of mild sunburn if they are exposed to the light of a full moon and aren't wearing any protective gear.

As with fire, sunlight inflicts automatic damage per turn unless soaked.

Soak Difficulty/Intensity of Light
3 - Faint light coming through a closed curtain; heavy cloud cover; twilight
5 - Fully protected by heavy clothes, sunglasses, gloves and a wide-brimmed hat
7 - Indirect light coming through a window or light curtains
9 - Outside on a cloudy day; hit by one ray of direct light; catching the sun's reflection in a mirror
10 - Direct rays from an unobscured sun

Health Levels/Turn Turn Exposure
One Small part of body exposed - a hand or part of the face
Two Large part of body exposed - a leg, an arm or the whole head
Three Fifty percent or more of the body exposed - wearing thin clothing

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License