Astralplanet

Astralplanet är en penumbra och kallas också Högre Umbran. Det är en andevärld som på något sätt är kopplad till den materiella världen.

Astralplanet är den plats som kan närmast liknas vid tankevärlden och är hem till högre utvecklade sinnen och koncept. De flesta av nivåerna av Auspex använder sig av astralplanet på något sätt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License