Animalism 1 (VtR2) - Djuriska viskningar

● Djuriska viskningar

Slag: Manipulation + Animal Ken + Animalism | Kostnad: Ingen | Handling: Omedelbar | Varaktighet: Scen, befallning kan vara genom natten.

Du övermannar djurets instinkter och tvingar det till förståelse. Du kan ställa frågor som det svarar på till bästa förmåga och kan med ytterligare tryck få djuret att lyda.

Språket du använder kan vara mänskliga ord, eller gläfsande eller kvitter. Så länge de är inom synhåll kan du kontrollera en flock fåglar eller flera råttor.

Utfall

Fummel: Djuret missförstår sig och förvanskar svaret på frågan eller befallningen.
Misslyckande: Djuret flyr från dig i rädsla.
Framgång: Du kan kommunicera med djuret eller ge enkla befallningar.
Exceptionell framgång: Djuret blir otroligt lydigt och hjälpsamt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License